Minggu, 11 Desember 2016

APAKAH KHAWARIJ ADALAH ORANG YANG MEMBERONTAK PENGUASA YANG ADIL SAJA? KALAU MEMBERONTAK KEPADA PENGUASA ZALIM BUKAN KHAWARIJ?

❱ Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullahu ta'ala:

[ Pertanyaan ]

Apa pendapat anda terhadap orang yang mengatakan: “Sesungguhnya khawarij itu adalah mereka yang memberontak kepada penguasa yang adil saja. Adapun orang yang memberontak kepada penguasa yang zalim maka ia bukan khawarij?”

[ Jawaban ]

BERHATI-HATILAH DARI DOSA-DOSA KECIL

Asy-Syaikh 'Arafat bin Hassan al-Muhammadiy حفظه اللّه

Berkata 'Abdullah bin Mubarak (wafat tahun 181 H) sebagaimana dalam kitab beliau az-Zuhd halaman 163: Telah mengabarkan kepada kami Haiwah bin Syuraih, beliau berkata: Aku mendengar Yazid bin Abi Habib mengatakan: Telah memberitakan kepadaku Imran at-Tujibiy, bahwasannya beliau telah mendengar Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu mengatakan: